lloga

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Porgram Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - LPR , Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - OGŁOSZENIE

Raport z konsultacji społecznych

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Przedmiot konsultacji: Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016 - 2023

raport

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU - FORMULARZ  ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  GMINY PODGÓRZYN NA LATA  2016-2023

formularz

Zapytanie cenowe na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych

Zapytanie cenowe na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podgórzyn na lata 2016 - 2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

Wójt Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Podgórzyn do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023”.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” – zebranie uwag mieszkańców Gminy Podgórzyn na temat projektu.

Termin konsultacji:

od 15 września  do 20 września 2016 r.

Forma konsultacji:

1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zbierania uwag, który będzie dostępny:
a)    w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.rewitalizacja.podgorzyn.pl i www.podgorzyn.bip.net.pl,
b)    w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14, pokój nr 5.

2. Formularz zgłaszania uwag, o którym mowa w pkt 1 można przekazać:
a)    uzupełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej:  www.rewitalizacja.podgorzyn.pl i  www.podgorzyn.bip.net.pl.,
b)    wypełniając osobiście wersje papierową w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie,     ul. Żołnierska 14, pokój nr 5.

3. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” udostępniony jest na stronie internetowej www.rewitalizacja.podgorzyn.pl

i  www.podgorzyn.bip.net.pl oraz w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14, pokój nr 5.

Ogłoszenie , projekt

Formularz zgłaszania uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - FORMULARZ

 ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 DO PROJEKTU LPR

Informacja dla mieszkańców

W dniach 8 i 9 sierpnia 2016r. w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie, odbyły się warsztaty związane z opracowywaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” (LPR).

Uczestnicy warsztatów mogli wypowiedzieć się m.in. na temat problemów w różnych sferach (społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej) występujących w poszczególnych sołectwach naszej Gminy, wyznaczyć obszary problemowe, na których należy podjąć działania rewitalizacyjne, jak również wziąć udział w tworzeniu analizy SWOT obejmującej wyznaczenie słabych oraz mocnych stron, szans oraz zagrożeń.

Podczas spotkania wszystkim osobom rozdano materiały niezbędne do uczestnictwa w warsztatach oraz zapewniono catering.

Zachęcono wszystkich do wypełnienia anonimowej ankiety (jej celem będzie poznanie opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji), jak również formularza zgłaszania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Oba dokumenty dostępne są w wersji on-line na stronie: www.rewitalizacja.podgórzyn.pl oraz w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Podgórzynie oraz w wyznaczonych punktach.

Szanowni mieszkańcy

Szanowni Państwo,


prosimy o wypełnianie „Formularza zgłoszeniowego zadania rewitalizacyjnego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” i anonimowej ankiety (jej celem będzie poznanie opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji) do dnia 31 sierpnia 2016r.

Oba dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej on-line na stronie: www.rewitalizacja.podgórzyn.pl oraz w wersji papierowej: w Urzędzie Gminy w Podgórzynie oraz w wyznaczonych punktach, tj. u Sołtysów poszczególnych miejscowości, jak również w Bibliotekach w Miłkowie, Sosnówce i Podgórzynie.

 

Konferencja inaugurująca

02 sierpnia 2016r. (wtorek) w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie, o godzinie 17:00, odbyła się konferencja inaugurująca przystąpienie do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023” (LPR).

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o realizowanym przez Gminę Podgórzyn projekcie. Przedstawiciel firmy: Centrum Doradztwa Energetycznego, zajmującej się tworzeniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023”, zaprezentował zgromadzonym zagadnienie rewitalizacji, jej cele, aspekty z nią związane oraz poszczególne etapy tworzenia dokumentu.

Podczas konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty związane z opracowywaniem LPR (w dniach 8 i 9 sierpnia 2016r.) oraz zachęceni do wypełnienia anonimowej ankiety (jej celem  będzie poznanie opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji), jak również formularza zgłaszania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Oba dokumenty dostępne są w wersji on-line na stronie: www.rewitalizacja.podgórzyn.pl oraz w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Podgórzynie oraz w wyznaczonych punktach.

 

Zaproszenie

Wójt Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza na warsztaty związane z opracowywaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023”.
Warsztaty odbędą się 8 i 9 sierpnia 2016r. w godzinach od 17:00 do 20:00 w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie.
Wybierz jeden z dni i przyjdź, by wziąć aktywnie udział w warsztatach.
Miej wpływ na rozwój swojej Gminy.
Włącz się w kreowanie wspólnej rzeczywistości. 

Mirosław Kalata
Wójt Gminy Podgórzyn

Ankieta oraz Formularz zgłaszania działań

Ankieta - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - Ankieta

Formularz zgłaszania działań - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023 - Formularz