lloga

Zaproszenie


Wójt Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza na konferencję inaugurującą przystąpienie do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023”, która odbędzie się  02 sierpnia 2016r. (wtorek) w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie o godzinie 17:00.
Celem Konferencji będzie przedstawienie procesu opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Podgórzyn na lata 2016-2023”. Uczestnicy zostaną poinformowani o poszczególnych etapach tworzenia dokumentu, jego zakresu, założeń, celów, działań i przedsięwzięć. Zostanie przybliżone pojęcie rewitalizacji i wszystkie aspekty z nią związane.

Mirosław Kalata
Wójt Gminy Podgórzyn