lloga

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych

Ogłoszenie o wyborze oferty - OGŁOSZENIE

Zapytanie cenowe na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych

Zapytanie cenowe na usługę obejmującą badanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podgórzyn na lata 2016 - 2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI